Aelodau Staff/Staff Members

Mrs Jiwli Higginson        Mr Wayne Bowen
           Pennaeth                     Athro Blwyddyn 5
         Headteacher             Arweinydd CA2 & CADY
                                               KS2 Leader & ALNCo

 

     Mrs Ruth Jones   Miss Catrin Raymond  Miss Catrin Lewis
  Athrawes Blwyddyn 6  Athrawes Blwyddyn 3  Athrawes Blwyddyn 4
       Teacher – Year 6         Teacher – Year 3           Teacher – Year 4

     Mrs Elin Davies       Mrs Anwen Rooke          
     Athrawes Meithrin,                Athrawes                            
     Derbyn, Blwyddyn 1          Cynorthwy-ydd                      
            Arweinydd y                      Teacher
          Cyfnod Sylfaen           Teaching Assistant
     Teacher – Nursery,
     Reception & Year 1
           KS1 Leader

Miss Kathy Goldsmith    Mrs Carol Vaughan       Mrs Eleri George
        Cynorthwy-ydd               Cynorthwy-ydd  CA2                 Cynorthwy-ydd
         Cyfnod Sylfaen                                                               Cyfnod Sylfaen
      Teaching Assistant           Teaching Assistant             Teaching Assistant
      Foundation Phase                                                                 Foundation Phase

     Mrs Sara Phillips             Mrs Glenda               Mrs Sian Thomas
      Cynorthwy-ydd                 Llewellyn Jones         Cynorthwy-ydd CA2
      Cyfnod Sylfaen                    Cynorthwy-ydd             Teaching Assistant
     Teaching Assistant              Cyfnod Sylfaen                   Key Stage 2
     Foundation Phase             Teaching Assistant
                                                   Foundation Phase

Mrs Sian Williams    Mrs Cerys Llewellyn   Mrs Phoebe Taylor
  Cynorthwy-ydd CA2      Cynorthwy-ydd  TGCh     Cynorthwy-ydd
  Teaching Assistant           Teaching Assistant         Teaching Assistant
       Key Stage 2                     ICT Co-ordinator
 
  Mrs Delyth Thomas Mrs Suzanne Truslove
           Gweinyddwr               Prif Gogyddes a
                                                  Chlerc Arian Cinio
           Administrator     Cook & Lunch Money Clerk

     Mrs Jacqueline Jones
 Goruchwylwraig
       Amser Cinio
Lunchtime Supervisor    Lunchtime Supervisor     Lunchtime Supervisor
  Mrs Sally Mathias     
   Goruchwylwraig            
        Amser Cinio                   
 Lunchtime Supervisor