CAR/PTA

Pwyllgor Rhieni a Ffrindiau Ysgol y Frenni PTA

Cynhelir Cyfarfodydd Rhieni a Ffrindiau’r Ysgol yn reolaidd. Maent yn wych am gefnogi a chodi arian I’r Ysgol. Croeso i bob rhiant / warchodwr i’r cyfarfodydd!

Hoffwch ein tudalen Gweplyfr “Pwyllgor Rhieni a Ffrindiau Ysgol y Frenni PTA’ am y wybodaeth diweddaraf.

The Parent and Teacher Association meetings are held regularly. The PTA are excellent at supporting and raising funds for the school. Welcome to all parents / guardians.

Like our Page on Facebook: “Pwyllgor Rhieni a Ffrindiau Ysgol y Frenni PTA’ for the latest information.