E-ddiogelwch/E-safety

Mae’r Ysgol yn pwysleisio’n gryf ar e-ddiogelwch ein disgyblion ac mae PC Llewellyn yn ymwelydd cyson â’r Ysgol.

Gwefannau Defnyddiol
Dyma restr o wefannau defnyddiol ar gyfer rhieni a phlant sy’n dymuno dysgu mwy am sut i gadw eu hunain yn ddiogel ar y we.

The school places a  great importance on pupils’ e-safety and PC Llewellyn visits the school often.

Here is a list of useful websites for parents and children who wish to learn more about keeping themselves safe on the internet.

SchoolBeat – Bwlio Seibr
https://www.schoolbeat.org/cy/rhieni/gwybod-beth-allai-cael-effaith-ar-fy-mhlentyn/bwlio-seiber/

SchoolBeat – Ffonau Symudol
https://www.schoolbeat.org/cy/rhieni/gwybod-beth-allai-cael-effaith-ar-fy-mhlentyn/ffonau-symudol/

SchoolBeat – Diogelwch ar y we
https://www.schoolbeat.org/cy/rhieni/gwybod-beth-allai-cael-effaith-ar-fy-mhlentyn/diogelwch-ar-y-rhyngrwyd/

THINK YOU KNOW – https://www.thinkuknow.co.uk/

NSPCC – https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/share-aware

NSPCC – https://net-aware.org.uk/

Child.net – http://www.childnet.com/parents-and-carers