Gwybodaeth i Rieni/Information for Parents

 

Dyddiadau Tymor/Term Dates:

Dyddiadau Tymor 2018-19

Term Dates 2018-19

 

Llywodraethwyr/Governors:

Cadeirydd/Chair:       Ms Anna Williams

Is Gadeirydd/Vice Chair:   Mrs Anwen Eleri Bowen

Cynrychiolwyr yr Awdurdod/Local Authority Representative: Ms Anna Williams

                                                                                                           Cyng. Mike James

                                                                                                           Mrs Patricia Ford

Rhieni Lywodraethwyr/Parent Governors:       Mrs Anwen Eleri Bowen

                                                                                Mr Alun Parry

                                                                                Mr Rhys Morgan       

                                                                                Mrs Rhonwen Morris

Llywodraethwyr Cymunedol/Community Governors:  Mr Iwan Rees

                                                                                             Mr Kevin Davies

                                                                                            Ms Gwenno Wyn

Athrawon Lywodraethwr/Teaching Governor:       Mr Wayne Bowen

Staff Lywodraethwr/Staff Governor:  Mrs Delyth Thomas

Pennaeth Lywodraethwr/Headteacher Governor:  Mrs Jiwli Higginson

 

Grant Amddifadedd/Deprivation Grant Declaration

Mae’r ysgol yn defnyddio Grant Amddifadedd (£14,300) i gyflogi staff cynorthwyol ychwanegol er mwyn cefnogi gwaith Llythrennedd a Rhifedd disgyblion penodol.

Ein nod yw sicrhau fod pob unigolyn yn cael budd llawn o gwricwlwm a phrofiadau cymdeithasol  yr ysgol.

The school uses the Pupil Deprivation Grant (£14,300) to employ support staff to help promote the  Literacy and Numeracy skills of specific pupils.

Our aim is to ensure that individuals take full advantage of the educational and social experiences available at the school.