Hafan/Home

Croeso – Welcome

Gair o Groeso gan y Pennaeth

Mae Ysgol y Frenni yn creu awyrgylch sy’n galluogi pob plentyn i brofi bywyd hapus a chyfiawn sy’n annog cyfleoedd a phrofiadau annibynnol mewn sefyllfa gyfeillgar a diogel.

Ymfalchiwn yn yr addysg gytbwys ac eang a ddarparwn, gan anelu at y cyflawniad uchaf posibl fel dysgwr annibynnol gydol oes. Rydym yn cydweithio’n agos fel tîm o staff, rhieni, llywodraethwyr a disgyblion i ffurfio partneriaeth sy’n cyfrannu at sgiliau uchel a gwelliant ysgol. Cydweithiwn gyda’n gilydd fel cymuned a’r gymdeithas leol.

Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod chi a’ch plentyn gyda’n gilydd, “Cipiwn y Copa”  er mwyn sicrhau llwyddiant addysgol eich plentyn.

Mrs Jiwli Higginson

A word of welcome from the Headteacher

 Ysgol y Frenni creates an atmosphere which enables every child to experience a happy and fulfilling life in a safe and caring environment.

 We pride ourselves on the broad and balanced education we provide whilst focusing on the whole child. Working closely together as a team of staff, parents, governors and pupils we form a partnership that contributes towards high standards and school improvement.

The school and the local community, from Crymych and the surrounding villages, work closely together.

 We look forward to meeting you as we work together to “Attain the Summit” of your child’s achievement, establishing a happy and successful partnership. 

Mrs Jiwli Higginson

Cliciwch yma i weld datganiad gwariant 2020/2021

https://www.j2e.com/ysgol-frenni/RuthJ/Datganiad+gwariant+GDD+Y+Frenni+2020-214105.pdf/  

Governors’ Annual Report

 Cliciwch yma i weld Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr ar gyfer 2017-2018