Aelodau Staff/Staff Members

Mrs Jiwli Higginson   Mrs Rhian Davies     Mr Wayne Bowen
           Pennaeth                 Athrawes Blwyddyn 6    Athro Blwyddyn 5
         Headteacher                 Teacher – Year 6     Arweinydd CA2 & CADY
                                                                                         KS2 Leader & ALNCo

 

     Mrs Ruth Jones   Miss Catrin Raymond  Miss Catrin Lewis
  Athrawes Blwyddyn 4  Athrawes Blwyddyn 3  Athrawes Blwyddyn 2
       Teacher – Year 4         Teacher – Year 3           Teacher – Year 2

     Mrs Elin Davies       Mrs Anwen Rooke          Mrs Sian Davies
     Athrawes Meithrin,                Athrawes                            Athrawes
     Derbyn, Blwyddyn 1          Cynorthwy-ydd                      Teacher
            Arweinydd y                      Teacher
          Cyfnod Sylfaen           Teaching Assistant
     Teacher – Nursery,
     Reception & Year 1
           KS1 Leader

Miss Kathy Goldsmith    Mrs Carol Vaughan       Mrs Eleri George
        Cynorthwy-ydd               Cynorthwy-ydd                   Cynorthwy-ydd
         Cyfnod Sylfaen                 Cyfnod Sylfaen                    Cyfnod Sylfaen
      Teaching Assistant           Teaching Assistant             Teaching Assistant
      Foundation Phase             Foundation Phase              Foundation Phase

     Mrs Sara Phillips             Mrs Glenda               Mrs Sian Thomas
      Cynorthwy-ydd                 Llewellyn Jones         Cynorthwy-ydd CA2
      Cyfnod Sylfaen                    Cynorthwy-ydd             Teaching Assistant
     Teaching Assistant              Cyfnod Sylfaen                   Key Stage 2
     Foundation Phase             Teaching Assistant
                                                   Foundation Phase

Mrs Sian Williams    Mrs Cerys Llewellyn   Mrs Phoebe Taylor
  Cynorthwy-ydd CA2      Cynorthwy-ydd  TGCh     Cynorthwy-ydd
  Teaching Assistant           Teaching Assistant         Teaching Assistant
       Key Stage 2                     ICT Co-ordinator
 
Miss Eirlys Twigg  Mrs Delyth Thomas Mrs Suzanne Truslove
      Glanheuwraig a             Gweinyddwr               Prif Gogyddes a
               Clerc                                                               Chlerc Arian Cinio
Cleaner & Office Staff           Administrator     Cook & Lunch Money Clerk

  Mrs Ann Phillips     Mrs Helen Bourton    Mrs Jacqueline Jones
     Goruchwylwraig              Goruchwylwraig              Goruchwylwraig
        Amser Cinio                     Amser Cinio                         Amser Cinio
Lunchtime Supervisor    Lunchtime Supervisor     Lunchtime Supervisor
  Mrs Sally Mathias     Mrs Tracy James
   Goruchwylwraig            Goruchwylwraig
        Amser Cinio                    Amser Cinio
 Lunchtime Supervisor   Lunchtime Supervisor